Endüstri 4.0 uygulamları için Master App V1.0.6’da yeni özellikler
Ekim 2019
Yeni Ürün | IBH Softec – IBH Link UA
Haziran 2021

Endüstri 4.0 Projeleri için Neler Yapıyoruz?

Endüstri 4.0 kavramı 2012 yılından bugüne kadar gelen üretim ve sanayi devrimini hedefleyen bir süreci temsil etmektedir. Uzun ve detaylı anlatımlarda bu sürecin tamamen yenilenmeden ziyade mevcut sistemlerin modernizasyonu ve nitelikli iş gücünün doğru alanlarda kullanılmasını baz almaktadır. Tabiri caizse “Eskisini sök, yenisini tak” ile Endüstri 4.0; sürecinin tamamını idare etmek, böyle bir yapı kurmak çok yüksek maddi bedeller ödemeye sebep olacağından istenmeyen ve olması beklenmeyen durumlardır.

endüstri 4.0

Emikon olarak tam bu noktada, mevcut sistemlerin teknolojik yapısını göz önünde bulundurarak en uygun maliyet ile çözümler oluşturup tam entegrasyon için gayret gösteriyoruz. 

Çalışma alanımız “Endüstri 4.0 nedir?” sorusununda cevabı olacaktır. Yaptığımız çalışmaları incelediğinizde bu teknolojik yaklaşımı daha da iyi anlayabilirsiniz.

Sondan başa doğru gidecek olursak; “Bir ürünün siparişi, ürünün üretimi, üretim için malzeme tedariki, malzeme için hammadde işlenmesi” döngüsünün çevrimiçi bir sistem ile kontrol edilerek “Az sarfiyat(enerji, iş gücü, atık, vb.) ile maksimum verim” hedefiyle ürünün müşteriye ulaştırma endüstrisi, bir başka değişle 4. Sanayi devrimidir.

Emikon, bu üretim döngüsü içinde Otomasyon alanındaki tecrübelerimizi,  Bilgi teknolojileri birikimimizi birleştirerek, tüm üretim noktalarına müdahale etme, uygulama geliştirme yeteneğine sahiptir. Endüstri 4.0 için OT/IT entegrasyonunu asgaride buluşturmaktadır.

Örneklemek gerekirse;

  • Üretim sahasından veri toplama.
  • Üretim makinelerinden veri toplama.
  • Operatör ve çalışan personel verimliliği.
  • Genel üretim performansı ile anlık üretim performansı verilerinin üretim sahasına yansıtılması.
  • Verilerin işlenerek anlamlı hale getirilmesi.
  • Basit grafiklerle analiz sürecinin hızlandırılması.
  • Verilere dayalı kestirimci bakım operasyonlarına  rehberlik.
  • Toplanan verilerin talebe göre bulut ya da lokal de işleme opsiyonları.