Emikon, PLC, SCADA ve Endüstriyel Network sistemleri konularında; projelendirme, imalat, montaj, programlama ve işletmeye alma zincirinin tüm halkalarını, müşteri isteğine bağlı olarak kısmen veya tamamen gerçekleştirmektedir.

Otomasyon sektöründe kazanmış olduğu tecrübeler ışığında, problemlerin çözümünde yardımcı olmak, firmaların üretim yöntemlerine uygun sistemleri kurmak, devreye alma sonrasında, bakım-onarım ve kalibrasyon hizmetlerini aksatmadan yürütmek firmamızın temel işlevidir.

Amacımız, endüstrinin otomasyon konusundaki arayışlarına en iyi çözümleri sunmak ve günümüzün kalite anlayışına cevap verebilecek sistemleri hayata geçirmektir. Endüstrinin çeşitli alanlarında yapılan uygulamaların kazandırmış olduğu bilgi ve tecrübe birikimi ile teknik çözümlerin geliştirilmesi, otomasyon sistemlerinin kurulması, eksiksiz bir dokümantasyonla birlikte kesintisiz destek ve servis hizmetinin verilmesi temel görevimizdir. Sürekli gelişen ve yeni ihtiyaçlara cevap verebilen bir sistem için en önemli unsur, açık bir yapıya sahip olması ve güncelleştirme talepleri, bakım ve servis hizmetlerinin zamanında karşılanabilmesidir.

Birlikte çalışabilmek umuduyla esenlikler dileriz.

vd

Valentin DENİSENKO
Genel Müdür
Elektronik Yük. Müh.

ht

Halil TÜRÜNZ
Genel Koordinatör
Elektronik Yük. Müh.